Sundhedsstyrelsen lavede en stor folkeundersøgelse af over 162.000 danskers sundhedstilstand. Det var ikke en undersøgelse der er lavet i forbindelse med et lægebesøg, men man  bedømte sig selv ud fra skemaet. Undersøgelsen hed:  Den Nationale Sundhedsprofil 2013

 

Hovedpunkter for folkesundhed 2013 fra Den Nationale Sundhedsprofil

  • Den Nationale Sundhedsprofil giver et detaljeret billede af danskernes sundhed, trivsel og sygdom.
  • Den første profil blev lavet i 2010 og er gentaget for 2013.
  • Sammenligner man de to sundhedsprofiler, kan man se, hvilke forandringer der er sket i danskernes sundhed de sidste tre år.
  • Profilen beror på spørgeskemaer med 54 spørgsmål udfyldt af danskere over 16 år.
  • 450 danskere er blevet spurgt om deres sundhed. I alt har cirka halvdelen, 162.283, besvaret i 2013.
  • Besvarelserne er samlet i en database, der er den mest omfattende kortlægning af danskernes sundhed nogensinde.
  • Den nationale rapport er tænkt som et opslagsværk, hvor både borgere, forskere og for eksempel skoleelever selv kan dykke ned i tallene. Find dem på Danskernessundhed.dk.
  • I 2017 undersøges danskernes sundhed igen.
  • Den Nationale Sundhedsprofil er lavet af Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed, Danske Regioner, KL og regionerne.

Undersøgelsen viser også, at næsten hver tredje dansker dyrker moderat eller hård fysisk aktivitet mindst fire timer om ugen, men samtidig, at dobbelt så mange mænd som kvinder – 19 procent mod 10 procent – har et usundt kostmønster, og næsten halvdelen af befolkningen er moderat til svært overvægtige (BMI over 25). Se hele undersøgelsen her.